Presidència

Estás en: Inicio | areas | Àrees | Presidència | Presidència

Estem en:

​Palacio Provincial

Avda. de la Estación, 6 03005 Alicante

965988900

Diputada/Diputat responsable:

Ana Iluminada Serna García

Està format pel Gabinet de Presidència, que coordina els serveis de Documentació, Gabinet de Comunicació i l'Oficina Pressupostària.

La Presidència constitueix un òrgan actiu i unipersonal, amb facultats pròpies i diferenciades de les corresponents a la corporació respecte a la qual assumeix la seua representació. Les seues funcions i competències principals són la presidència dels òrgans executius i consultius de la institució –excepte delegació expressa-, la qual cosa significa la convocatòria d’aquests, sent el Ple el màxim òrgan de representació i decisions, seguit de la Junta de Govern i comissions informatives.

També s’encarrega del servei de Documentació de Presidència, que recull periòdicament les dades i xifres oficials més rellevants de la província. Depenen d’aquest gabinet el servei de Protocol i el Gabinet de Comunicació.

L’Oficina Pressupostària és una unitat de suport a la Presidència i que treballa en col·laboració amb la Intervenció en el control dels comptes de la institució. Sobre ella, recau el pes de la redacció del Pressupost anual. ​​​​​​​​​

Et pot interessar: