Implantació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació a través del desenvolupament d'activitats i prestació d'assessorament i suport als ajuntaments i associacions de la província. Compta amb nombroses guies i publicacions.

Estem en:
Oficines Federico Soto

Paseo de Federico Soto, 4 – Entlo.
03001 Alicante

Telèfon:965980247

Diputada/o responsable:

L’impuls d’iniciatives encaminades al desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere es realitza a través del disseny i posada en marxa de programes, activitats i publicacions, així com la concessió d’ajudes a entitats sense fi de lucre i ajuntaments de la província mitjançant convocatòries anuals.

Aquest departament realitza nombroses accions formatives destinades a aconseguir una capacitació professional de les dones amb la província d’Alacant que els facilite la inserció laboral en condicions d’igualtat. Així mateix realitza jornades, congressos i campanyes educatives amb la finalitat de sensibilitzar a l’opinió pública i erradicar pràctiques sexistes en tots els àmbits.

Cal destacar el Congrés sobre la Violència contra la Dona se celebra a la fi de novembre i s’ha consolidat com una convocatòria anual dirigida a professionals que treballen directa i indirectament en la lluita contra aquesta plaga social.

Administrativament, en la Diputació d’Alacant estan unificades les àrees d’Igualtat amb Joventut.

Notícies
Publicacions