Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela

Estás en: Inicio | areas | Àrees | Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela | Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela

Estem en:

Hogar Provincial

Calle del Hogar Provincial, 33 03559 Santa Faz – Alicante

965269515

Diputada/Diputat responsable:

José Antonio Bermejo Castelló

És un centre soci assistencial que compta amb Centre de Recepció i Acolliment de Menors, Escola Infantil, Residència de Majors, Residència de becaris universitaris, grups allotjats i esportistes. Compta amb instal·lacions esportives i piscina coberta.

RESIDÈNCIA DE MAJORS.
Té per finalitat prestar l’atenció especialitzada necessària i assistència integral, en règim d’allotjament i manutenció, a persones majors (tant assistides com vàlides) que no pogueren satisfer les seues necessitats per altres mitjans, servint d’habitatge permanent i comú.

CENTRE DE RECEPCIÓ I ACOLLIMENT DE MENORS.
Té per objecte oferir allotjament i manutenció a menors de 0 a 6 anys, derivats per la Conselleria de benestar Social, a causa de la seua situació soci-familiar especial exercint la guarda d’aquests. Funciona en règim d’internat prestant l’assistència integral i educativa requerida pels menors d’aquestes edats.

ESCOLA INFANTIL.
Té com a finalitat atendre les necessitats educatives dels menors de primer i segon Cicle d’Educació Infantil, atenent especialment alumnes/as amb característiques soci-familiars especials, derivats de centres socials i altres entitats assistint als menors en règim de mitja-pensió.

RESIDÈNCIA DE BECARIS.

A) Residència d’estudiants universitaris
Té com a finalitat proporcionar l’allotjament, manutenció i altres ajudes de tipus econòmic, a joves de la província d’Alacant que cursen estudis en la Universitat d’Alacant o Miguel Hernández i que complisquen els requisits de la Base de la Convocatòria Anual del Centre.

B) Residència d’esportistes
Té com a finalitat proporcionar l’allotjament, manutenció a Esportistes que practicant un esport olímpic, estiguen federats en aquest esport i pertanguen a un club esportiu de la província d’Alacant, a fi de possibilitar a aquests la pràctica esportiva i la seua promoció.

SERVEI D’ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ DE GRUPS EN LES INSTAL·LACIONS DE LA LLAR PROVINCIAL.
La utilització per tercers de les instal·lacions de la Llar procedirà per a Activitats compreses en l’àmbit de la competència provincial, siguen organitzades sota la responsabilitat exclusiva de l’Excma. Diputació Provincial, o bé en col·laboració amb altres Administracions Públiques, entitats o associacions.

Activitats de promoció social, educativa i cultural, que sent iniciativa d’altres Administracions Públiques o d’entitats o associacions sense ànim de lucre, l’Excma. Diputació Provincial estime que ha de prestar-los la seua col·laboració per considerar-les d’interés general.

UTILITZACIÓ DE LA SALA D’ACTES I ALTRES INSTAL·LACIONS DE LA LLAR PROVINCIAL.
Té per finalitat la utilització per tercers d’instal·lacions pròpies de la Llar Provincial i està obert a les necessitats d’associacions i grups que programen els seus actes amb destinació a la seua organització o al públic en general. ​

Notícies

Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, Notícies, Portada

Los pequeños de la Escuela Infantil del Hogar Provincial Fernández Valenzuela disfrutan con la entrega de juguetes

Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, Notícies, Portada

La Diputación beca a 20 universitarios como residentes en el Hogar Provincial ‘Antonio Fernández Valenzuela’

Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, Notícies, Portada

La Diputación abre el plazo para solicitar las becas residenciales del Hogar Provincial dirigidas a estudiantes

Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, Notícies, Portada

La Diputación de Alicante beca a veinte jóvenes universitarios como residentes en el Hogar Provincial

Et pot interessar: