És un centre soci assistencial que compta amb Centre de Recepció i Acolliment de Menors, Escola Infantil, Residència de Majors, Residència de becaris universitaris, grups allotjats i esportistes. Compta amb instal·lacions esportives i piscina coberta.

Estem en:
Llar Provincial

Calle del Hogar Provincial, 33
03559 Santa Faz – Alicante

Telèfon:965269515

Diputada/o responsable:

RESIDÈNCIA DE MAJORS.
Té per finalitat prestar l’atenció especialitzada necessària i assistència integral, en règim d’allotjament i manutenció, a persones majors (tant assistides com vàlides) que no pogueren satisfer les seues necessitats per altres mitjans, servint d’habitatge permanent i comú.

CENTRE DE RECEPCIÓ I ACOLLIMENT DE MENORS.
Té per objecte oferir allotjament i manutenció a menors de 0 a 6 anys, derivats per la Conselleria de benestar Social, a causa de la seua situació soci-familiar especial exercint la guarda d’aquests. Funciona en règim d’internat prestant l’assistència integral i educativa requerida pels menors d’aquestes edats.

ESCOLA INFANTIL.
Té com a finalitat atendre les necessitats educatives dels menors de primer i segon Cicle d’Educació Infantil, atenent especialment alumnes/as amb característiques soci-familiars especials, derivats de centres socials i altres entitats assistint als menors en règim de mitja-pensió.

RESIDÈNCIA DE BECARIS.

A) Residència d’estudiants universitaris
Té com a finalitat proporcionar l’allotjament, manutenció i altres ajudes de tipus econòmic, a joves de la província d’Alacant que cursen estudis en la Universitat d’Alacant o Miguel Hernández i que complisquen els requisits de la Base de la Convocatòria Anual del Centre.

B) Residència d’esportistes
Té com a finalitat proporcionar l’allotjament, manutenció a Esportistes que practicant un esport olímpic, estiguen federats en aquest esport i pertanguen a un club esportiu de la província d’Alacant, a fi de possibilitar a aquests la pràctica esportiva i la seua promoció.

SERVEI D’ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ DE GRUPS EN LES INSTAL·LACIONS DE LA LLAR PROVINCIAL.
La utilització per tercers de les instal·lacions de la Llar procedirà per a Activitats compreses en l’àmbit de la competència provincial, siguen organitzades sota la responsabilitat exclusiva de l’Excma. Diputació Provincial, o bé en col·laboració amb altres Administracions Públiques, entitats o associacions.

Activitats de promoció social, educativa i cultural, que sent iniciativa d’altres Administracions Públiques o d’entitats o associacions sense ànim de lucre, l’Excma. Diputació Provincial estime que ha de prestar-los la seua col·laboració per considerar-les d’interés general.

UTILITZACIÓ DE LA SALA D’ACTES I ALTRES INSTAL·LACIONS DE LA LLAR PROVINCIAL.
Té per finalitat la utilització per tercers d’instal·lacions pròpies de la Llar Provincial i està obert a les necessitats d’associacions i grups que programen els seus actes amb destinació a la seua organització o al públic en general. ​

Notícies
Publicacions
No s'ha trobat cap entrada.