Cicle Hídric

Estás en: Inicio | areas | Àrees | Aigua | Cicle Hídric

Estem en:

Oficina Técnica

Avda. de Orihuela, 128 03006 Alicante

965107400

Diputada/Diputat responsable:

Ana Iluminada Serna García

L'àrea de Cicle Hídric s'ocupa d'analitzar la situació dels recursos hídrics provincials. Dóna assessorament tècnic a les administracions locals. Compta amb convocatòries anuals per a millores i manteniment d'infraestructures hidràuliques.

La política hídrica en l’àmbit provincial s’estableix entorn de dos objectius fonamentals: l’aprofitament dels recursos hídrics propis i l’òptima gestió del recurs en l’àmbit municipal i provincial.

Amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius, des del Departament de Cicle Hídric es promouen una sèrie d’inversions dirigides a finançar iniciatives, estudis, projectes i obres, agrupats genèricament en quatre eixos:

1. Recursos Hídrics. Realització dels estudis hidrològics, hidrogeològics i de gestió de l’aigua, que constitueixen la base per a programar i projectar les infraestructures i normes necessàries amb vista a satisfer les demandes d’aigua i preservar el recurs en quantitat i qualitat. Desenvolupament del Sistema d’Informació Hidrològica (SIH)

2. Gestió Municipal. Estudis i instal·lacions dirigides a aconseguir l’òptima gestió del cicle hídric en l’àmbit municipal, la qual cosa deriva en la satisfacció de les diferents demandes amb el mínim cost i el màxim estalvi d’aigua i energia. Cal destacar el sistema de telemesura i telecontrol, així com implantació d’automatització i telecomandament de proveïment. Es disposa de sistema propi, sense cost de llicència.

3. Infraestructures. Construcció d’infraestructures per a l’increment de recursos, proveïment públic, desinfecció i potabilització, sanejament, depuració i reutilització d’aigües. Hi ha quatre convocatòries anuals en aquest sentit.

4. Difusió i conscienciació ciutadana. Organització d’activitats dirigides tant a administracions locals com a ciutadans per a millorar la gestió i l’ús racional de l’aigua, així com publicacions tècniques amb l’objectiu d’incrementar la informació que contribuïsca a crear una «cultura de l’aigua» en la societat. En la seua activitat manté una estreta col·laboració amb altres institucions que participen en la gestió de l’aigua, com la Generalitat Valenciana, les Confederacions Hidrogràfiques del Xúquer i el Segura o l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).

Publicacions

Aigua | Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

L’aigua a Alacant 3. Acuiferos de la capçalera del va riure Serpis i Monnegre

Aigua | Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

L’aigua a Alacant 2. Aqüífers de Sierra Aitana i el seu entorn

Aigua | Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

L’aigua a Alacant 1. Alternatives de gestió en el sistema explotació Vinalopó-L’Alacantí

Et pot interessar: