Els procediments de Contractació es poden seguir a través del Perfil del Contractant, localitzat en la seu electrònica d'aquesta web, com en el Tauler d'anuncis del BOP i s'encarrega de presentar els comptes als organismes oficials superiors de control com la Sindicatura de Comptes, que publica els seus informes.​​​

Estem en:

Calle Tucumán, 8 03005 Alicante

Telèfon:965988900

Diputada/o responsable:

Notícies
Publicacions
No s'ha trobat cap entrada.