Hisenda

Estás en: Inicio | areas | Àrees | Hacienda | Hisenda

Estem en:

Edificio Tucumán

Calle Tucumán, 8 03005 Alicante

965988900

Diputada/Diputat responsable:

Mª del Mar Sáez Martínez

Abasta els departaments de gestió econòmica de la institució: Intervenció i Tresoreria. S'encarrega de la supervisió i control de totes les partides pressupostàries de la Diputació i els seus organismes dependents i autònoms.

L’àrea econòmica de la Diputació d’Alacant agrupa les tasques derivades dels departaments d’Intervenció i Tresoreria. Les dues tenen una funció principalment interna ja que s’encarreguen del control dels comptes generals de la institució i els seus organismes dependents i autònoms d’acord amb les normes marcades per l’Estat i la Generalitat Valenciana.

Elabora l’estat i comptes anuals de la institució provincial i grup, les liquidacions pressupostàries i els informes d’execució pressupostària trimestrals.

No obstant això, i en col·laboració amb el Servei d’Assistència a Municipis, presta assistència i suport a aquests mateixos departaments dels ajuntaments i mancomunitats que ho sol·liciten.

Et pot interessar: