Formació i Recursos Humans

Estás en: Inicio | areas | Àrees | Formación y RRHH | Formació i Recursos Humans

Estem en:

Tucumán

Calle Tucumán, 10 03005 Alicante

965988900

Diputada/Diputat responsable:

Mª Lourdes Llopis Soto

Imparteix formació als empleats públics que presten els seus serveis en les entitats locals de la província i les assessora en aquesta matèria. Gestiona les convocatòries d'ocupació pública i d'organització interna de personal de la Diputació.

FORMACIÓ:
Imparteix formació als empleats públics que presten els seus serveis en les Entitats Locals de la província d’Alacant així com en la Diputació i els seus Organismes Autònoms. Igualment assessora i orienta en matèria de formació a aquestes entitats.

Presta els seus serveis a Alacant i província, podent ser els seus usuaris: Personal de la Diputació i els seus Organismes Autònoms; Empleats dels Ajuntaments i altres Entitats Locals de la Província; Funcionaris de la Generalitat Valenciana a Alacant (mitjançant encàrrec de l’IVAP); Càrrecs electes (alcaldes i regidors) per a ajudar-los en l’exercici de les seues responsabilitats polítiques.

Només esporàdicament participa un altre tipus de personal, en algun d’aquests casos: Público en general per al cas d’actes oberts, de tipus massiu i no pròpiament cursos (Conferències, Seminaris, Jornades, etc.)

Pots conéixer els plans de formació i activitats en la web http://formacion.diputacionalicante.es

A més l’ÀREA DE RECURSOS HUMANS està composta pels següents serveis:

1. Personal: Atén les necessitats de recursos humans de la Diputació, mitjançant els processos de selecció i administració, d’acord amb la normativa vigent. Les ofertes i convocatòries es publiquen en el BOP.

2. Desenvolupament organitzacional: Presta serveis de consultoria de Direcció i Organització, a demanda dels equips directius dels Departaments de Diputació i els seus Organismes Autònoms, amb la fi última de facilitar la integració d’estratègies, estructures, processos, persones i cultura de l’organització.

3. Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral: És el servei encarregat d’aplicar les mesures relacionades amb el seu nom, relacionades amb els llocs de treball – adaptació i avaluació.

4. Unitat de qualitat: Presta serveis d’assessorament per a la implantació, millora i auditoria dels Sistemes de Qualitat de departaments de la Diputació, Organismes autònoms i ajuntaments que ho sol·liciten. La finalitat d’aquest assessorament és la millora de l’eficàcia i eficiència dels serveis prestats, així com la satisfacció de les necessitats i expectatives dels clients i usuaris d’aquests serveis.​
​​​​​​​

Además el ÁREA DE RECURSOS HUMANOS está compuesta por los siguientes servicios:

1. Personal: Atiende las necesidades de recursos humanos de la Diputación, mediante los procesos de selección y administración, de acuerdo con la normativa vigente. Las ofertas y convocatorias se publican en el BOP.

2. Desarrollo organizacional: Presta servicios de consultoría de Dirección y Organización, a demanda de los equipos directivos de los Departamentos de Diputación y sus Organismos Autónomos, con el fin último de facilitar la integración de estrategias, estructuras, procesos, personas y cultura de la organización.

3. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral: Es el servicio encargado de aplicar las medidas relacionadas con su nombre, relacionadas con los puestos de trabajo – adaptación y evaluación.

4. Unidad de calidad: Presta servicios de asesoramiento para la implantación, mejora y auditoría de los Sistemas de Calidad de departamentos de la Diputación, Organismos autónomos y ayuntamientos que lo soliciten. La finalidad de este asesoramiento es la mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios prestados, así como la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios de estos servicios.​
​​​​​​​

FORMACION

estatuto básico del empleado publico

Et pot interessar: