Dóna assistència tècnica i administrativa als ajuntaments i col·lectius en l'àmbit de l'ocupació, agricultura, pesca, comerç, indústria, promoció econòmica i desenvolupament local. Realitza convocatòries anuals en els diferents àmbits assenyalats.

Estem en:

Avda. de Orihuela, 128
03006 Alicante

Telèfon:965107400

Diputada/o responsable:

L’àrea de Foment i Desenvolupament Local centra els seus esforços en el foment de l’economia de la província d’Alacant donant suport a l’ocupació, l’agricultura, la ramaderia, la pesca, el comerç la indústria, la promoció econòmica i el desenvolupament local. El treball està basat tant en projectes propis com en els que es fan en col·laboració amb els ajuntaments, amb especial atenció als de menor població.

Una altra línia de suport important és la que es presta a les entitats sense ànim de lucre i altres col·lectius relacionats amb els sectors productius de la província i les seues iniciatives per a la millora, comercialització, promoció i difusió dels seus productes i accions que augmenten la seua competitivitat en els mercats. En aquest àmbit, destaca la col·laboració amb les denominacions d’origen.

La Diputació d’Alacant, a través d’aquesta àrea, forma part de dos consorcis de la província dedicats al foment d’ocupació. A la Marina Alta, està el Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat a la Marina Alta (CREAMA) la seu de la qual es troba en l’agència comarcal de la Diputació a Dénia i a la Vega Baixa, trobem el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de la Vega Baixa (CONVEGA).

Notícies
Publicacions