Té com a comeses la conservació i manteniment de les carreteres que pertanyen a Diputació, de manera que es preste un servei de qualitat als usuaris que circulen per les carreteres, als confrontants que desenvolupen activitats al costat de les mateixes i als municipis pels quals discorren.

Estem en:

Calle Tucumán, 8 03005 Alicante

Telèfon:965988900

Diputada/o responsable:

Notícies
Publicacions
No s'ha trobat cap entrada.