Gestió de l'Arxiu General i del fons bibliogràfic de la Diputació. Assessorament als arxius d'oficina. Participació en programes i desenvolupament d'administració electrònica, gestió i assessorament als ajuntaments en matèria d'arxius. A més de l'Arxiu Fotogràfic, al qual es pot accedir prèvia petició.

Estem en:
Arxiu Diputació

Calle Fortuny s/n
03009 Alicante

Telèfon:965167076

Diputada/o responsable:

S’encarrega de la difusió dels propis Fons de l’Arxiu de Diputació i arxius municipals de la província que compta amb fons en suport paper i digitalitzats, prèvia petició. A més, és responsable del suport i desenvolupament de programes de gestió documental i bibliogràfica de la Diputació d’Alacant i els seus organismes autònoms, i, enfocada en l’assessorament i suport tècnic als ajuntaments, investigadors i ciutadans.Informació i servei als arxius municipals, així com l’assessorament als investigadors i ciutadans sobre altres centres on puguen resoldre les seues consultes informatives i documentals.

Notícies
No s'ha trobat cap entrada.
Publicacions
No s'ha trobat cap entrada.