Yolanda Seva Ruiz

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Yolanda Seva Ruiz

Càrrec:

Diputada Provincial

Municipi:

Santa Pola

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

 • Diplomada en Magisteri en EGB – Educació Infantil i Primària
 • Capacitació en Valencià
 • B1 Anglès

 • Hostaleria (1989)
 • Dependenta (1990-1991)
 • Mestra en Escola Infantil (1996-2004)
 • Monitora de menjador escolar (2004-2006)
 • Administrativa en Immobiliària (2006-2007)
 • Mestra Interina en: Alacant, Les Baies, Gandia, El Altet, Oriola i Santa Pola (2007-2011)
 • Mestra en pràctiques a Santa Pola (2012)
 • Mestra funcionària de carrera (amb destinació definitiva a Santa Pola des de 2012)
 • Regidora a l’Ajuntament de Santa Pola (2011-2015, 2019-Act.)
 • Alcaldessa de Santa Pola (2015-2019)
 • Diputada Nacional (2019-2023)
 • Diputada Provincial (2023-Act.)

Regidora de l’Ajuntament de Santa Pola

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut 2023) 52.362,80 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

Agenda oficial

Et pot interessar: