María Magdalena Martínez Martínez

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | María Magdalena Martínez Martínez

Càrrec:

Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans

Municipi:

Biar

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

 • Estudis EGB en Colegio Santa María de Valencia
 • Estudis BUP i COU en Instituto Cid Campeador de Valencia
 • Llicenciada en Dret – Universitat de València (1988 – 1994)

 

Formació Complementària

 • Curs d’Especialització en Dret de Menors – Il·lustre Col·legi Advocats de València (2002)
 • Curs d’Alta Direcció en l’Administració Pública – Fundesem Business School (2009)
 • Curs de Negociació i Resolució de Conflictes – Fundesem Business School (2009)
 • Curs d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals (2007 i 2015)

 • Realització de pràctiques a l’Ajuntament de València, organitzades per Fundació Adeit (febrer a maig de 1992)
 • Administració de negoci familiar Autoescuela Marzo S.L. des de 1994 fins a 1998, sobretot la part administrativa i de gestió de personal de l’empresa, a més de la realització de tota la tramitació de cursos de SERVEF
 • Treball exercit com a passant en el despatx d’advocats Collado, Cabrera i Chuliá de València, assumptes civils, administratius i penals (des de 1998 fins a 2000)
 • Col·legiada exercent per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (des de gener de 2000)
 • Treball exercit com a advocada col·laboradora en despatx d’advocats Collado, Cabrera i Chuliá de València, assumptes civils, administratius i penals (des de 2000 fins a 2003)
 • Treball exercit com a analista col·laboradora de la publicació Revista General del Dret, elaborant extractes de sentències per a la seva posterior publicació en la revista (des de 2000 fins a 2003)
 • Treball exercit com a advocat en despatx propi, assumptes civils i administratius (des de 2003 fins a 2007)
 • Gerent d’empresa Bon Relax Castalla S.L., administració i gestió d’empresa relacionada amb venda mobles (2007-2008)
 • Regidor en oposició de l’Ajuntament de Biar (des de juny 2003 fins a juny 2007)
 • Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Biar (des de juny 2007 fins a juny 2015)
 • Regidor i Portaveu de l’oposició de l’Ajuntament de Biar (des de juny 2015 fins a 2019)
 • Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Biar (des de juny 2019 fins a l’actualitat)

Alcaldessa de l’Ajuntament de Biar

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 69.817,16 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: