Arturo Poquet Ribes

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Arturo Poquet Ribes

Càrrec:

Carreteres

Municipi:

Benissa

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

 • Llicenciat en Dret (2000 – 2005) Universidad Cardenal Herrera C.E.U.
 • Màster en Urbanisme i Ordenació del Territori (2006 – 2007) – CEU Escuela de Negocios Madrid. Projecte fi de Màster: Reparcel·lació

Formació Complementària

 • Seminari “Consum Il·legal de Drogues” (2002) – Impartit per la Universidad Cardenal Herrera CEU
 • Seminari “El Ciberdelicte, nous reptes jurídic-penals, noves respostes polític-criminals” (2003) – Impartit per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a València
 • Seminari “Família i Registre de la Propietat” (2004) – Impartit per la Universidad Cardenal Herrera CEU
 • Seminari “Propietat Horitzontal” (2005) – Impartit per la Universidad Cardenal Herrera CEU
 • Curs de Lideratge i Participació Pública (2012) – Impartit per la Fundació Luís Vives
 • Curso de Lideratge Públic (2014) – Organitzat per l’Institut Nacional de AA.PP. en col·laboració amb l’Escola de Guerra de l’Exèrcit en col·laboració amb l’Escola de Guerra de l’Exèrcit

Idiomes

 • Anglès: nivell mig-alt parlat i escrit
 • Valencià: nivell alt parlat i escrit

 • Agent Immobiliari (2000-2006) – Promotora Immobiliària Ecomar S.L.
 • Pràctiques Advocat (2005-2006) – Despatx d’Advocats Carratalá y Asociados
 • Advocat (2007-2010) – Despatx d’Advocats Manuel Bru
 • Abogado (2010-2018) – Poquet & Associats
 • Regidor a l’Ajuntament de Benissa (2011-2017)
 • Alcalde a l’Ajuntament de Benissa i President del Consell d’Administració Benissa IMPULS S.A.M (2019-2023)

 

Alcalde de l’Ajuntament de Benissa

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 69.817,16 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
Octubre de 2023 Caixa de magranes Ajuntament d’Elx Personal
Octubre de 2023 Llibre “Código de Integridad de la Comunitat Valenciana” Agència Valenciana Antifrau Despatx i departament
Octubre de 2023 Llibre “Argila i Calç” Premio Enric Valor de Novela Departament de Cultura Departament
Desembre de 2023 Motxilla Presidència Diputació Alacant Personal
Desembre de 2023 Merchandising Diputada dAdministració General i Hisenda Personal
Desembre de 2023 Calendaris i bossa de lona plegable Diputat de Desenvolupament Econòmic i Projectes Europeus Personal i departament
Desembre de 2023 Assortit d’embotits Ajuntament de la Nucia Personal
Desembre de 2023 Assortit de vins CIVICA-TIZOR Personal

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
Octubre de 2023 Caixa de magranes Ajuntament d’Elx Personal
Octubre de 2023 Llibre “Código de Integridad de la Comunitat Valenciana” Agència Valenciana Antifrau Despatx i departament
Octubre de 2023 Llibre “Argila i Calç” Premio Enric Valor de Novela Departament de Cultura Departament
Desembre de 2023 Motxilla Presidència Diputació Alacant Personal
Desembre de 2023 Merchandising Diputada dAdministració General i Hisenda Personal
Desembre de 2023 Calendaris i bossa de lona plegable Diputat de Desenvolupament Econòmic i Projectes Europeus Personal i departament
Desembre de 2023 Assortit d’embotits Ajuntament de la Nucia Personal
Desembre de 2023 Assortit de vins CIVICA-TIZOR Personal

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: