Juan de Dios Navarro Caballero

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Juan de Dios Navarro Caballero

Càrrec:

Cultura, Contractació i Residents Internacionals

Municipi:

Elx

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut/Declaració de béns i activitats

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Estudis de Dret

  • En el món de la política és membre del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) i va ocupar el seu primer càrrec en 1993, sent President de l’organització juvenil del partit Noves Generacions a Elx
  • Va desenvolupar la seva professió en l’empresa privada, en el sector del calçat en 1992 i posteriorment, en 1995, en el sector logístic fins a l’actualitat
  • Va ser triat Regidor de l’Excm. Ajuntament d’Elx després de les eleccions municipals de 1995 i 2003
  • En 2007 va ser nomenat Conseller de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i en 2011 President del consell d’administració
  • Entre 2010 i 2011 va ser Sotssecretari de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP)
  • Nomenat Delegat del Consell Valencià a la província d’Alacant, després d’aprovació per part del Ple del Consell de 9 de desembre de 2011, fins a juny de 2013
  • El dia 26 de març de 2014, va passar a ser diputat de la VIII Legislatura en Les Corts Valencianes per la circumscripció electoral d’Alacant, també va formar part de la IX Legislatura
  • Va ser triat Regidor de l’Excm. Ajuntament d’Elx després de les eleccions municipals de 2019
  • Diputat Provincial (2019-2023)
  • Actualment, Regidor de l’Ajuntament d’Elx i Diputat Provincial (Legislatura 2023-2027)

 

Regidor de l’Ajuntament d’Elx

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 69.817,16 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
23 al 27 de gener de 2024 Madrid Fitur 2024 Dietes, allotjament, desplaçaments i pàrquing 400,00€ 1.355,94€ 1.755,94€

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: