Jose Antonio Bermejo Castelló

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Jose Antonio Bermejo Castelló

Càrrec:

Benestar de les Persones. Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, Centre Doctor Esquerdo i Institut de Família Pedro Herrero

Municipi:

Mutxamel

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

 • Estudis Diplomatura en Gestió i Administració Pública – Universitat d’Alacant
 • Programa Superior en Lideratge Públic – FUNDESEM FBS BUSINES SCHOOL

 • Regidor a l’Ajuntament de Mutxamel (2007-2011)
 • Tinent d’Alcalde a l’Ajuntament de Mutxamel (2011-2015)
 • Regidor d’Urbanisme i Planejament, Obres Públiques i Llicències Urbanístiques (2011-2015)
 • Conseller Delegat de la Empresa Municipal del Suelo de Mutxamel (EMSUVIM) (2011-2015)
 • Membre del Consell de la Mancomunitat de L’Alacantí­ (2011-2015)
 • Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Mutxamel (2015-2019)
 • Regidor d’Urbanisme i Planejament, Obres Públiques, Llicències Urbanístiques i Patrimoni (2015-2019)
 • Conseller Delegat de la Empresa Municipal del Suelo de Mutxamel (EMSUVIM) (2015-2019)
 • Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Mutxamel. Regidor de Contractació, Obra Pública, Secretaria, Serveis Jurídics i Patrimoni (2019-2023)
 • Conseller Delegat de la Empresa Municipal del Suelo de Mutxamel (EMSUVIM) (2019-2023)
 • Membre del Consell de la Mancomunitat de L’Alacantí i membre de la EDAR Mancomunitat de L’Alacantí (2019-2023)
 • 2023 – Actualitat Regidor a l’Ajuntament de Mutxamel i Diputat Àrea Benestar de les Persones en l’Excma. Diputació d’Alacant

Càrrecs Orgànics

 • Membre del Comitè Executiu Provincial del PP d’Alacant
 • Coordinador Comarcal de l’Alacantí del PP
 • Secretari General del PP de Mutxamel

Regidor de l’Ajuntament de Mutxamel

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 69.817,16 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: