David Aracil Aracil

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | David Aracil Aracil

Càrrec:

Innovació i Gestió Documental

Municipi:

San Joan d'Alacant

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Llicenciatura en Història (2001-2006)
  • Certificat d’Aptitud Pedagògica (2007)
  • Títol C1 de Valencià de la JQCV (2008)

  • Auxiliar Administratiu en l’Agència Valenciana de Prestacions Socials (2009-2013)
  • Regidor amb responsabilitat de govern a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant (2013-2015)
  • Funcionari Eventual de Suport a Presidència de la Diputació d’Alacant (2016-2023)
  • Regidor amb responsabilitat de govern a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant (2023-)
  • Diputat Provincial (2023-)

  • Tercer Tinent Alcalde i Regidor d’Urbanisme, Cultura, Joventut i Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant
  • Conseller Delegat de l’Empresa Municipal PYCSA

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 69.817,16 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
10 d’octubre de 2023 Merchandising Diputat d’Esports Particular
11 de desembre de 2023 Caixa de xocolata de Marcos Tonda Presidència de la Diputació d’Alacant Particular
18 de desembre de 2023 Embotit de La Nucia Diputat d’Esports Particular
19 de desembre de 2023 Oli verge de la Torre de les Maçanes Alcalde de la Torre de les Maçanes Particular
20 de desembre de 2023 Agenda i Merchandising Vicepresidenta 2a i Diputada d’Administració General i Hisenda Particular
21 de desembre de 2023 Dolços nadalencs Diputat grup PSOE Particular
21 de desembre de 2023 Calendaris “Las Páginas del Tiempo” APSA Despatx

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
7 de novembre de 2023 Madrid Ponencia X Congreso Innovación Pública (NovaGob) Inclou bitllets AVE 100,00€ 38,00€ 138,00€
14 de desembre de 2023 Madrid Assistència com a representant de la Diputació d’Alacant a la Comisión Permanente y Junta del Patronato de la Fundación Democracia y Gobierno Local Inclou desplaçament i aparcament 100,00€ 295,82€ 395,82€

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
10 d’octubre de 2023 Merchandising Diputat d’Esports Particular
11 de desembre de 2023 Caixa de xocolata de Marcos Tonda Presidència de la Diputació d’Alacant Particular
18 de desembre de 2023 Embotit de La Nucia Diputat d’Esports Particular
19 de desembre de 2023 Oli verge de la Torre de les Maçanes Alcalde de la Torre de les Maçanes Particular
20 de desembre de 2023 Agenda i Merchandising Vicepresidenta 2a i Diputada d’Administració General i Hisenda Particular
21 de desembre de 2023 Dolços nadalencs Diputat grup PSOE Particular
21 de desembre de 2023 Calendaris “Las Páginas del Tiempo” APSA Despatx

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: