Gema Alemán Pérez

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Gema Alemán Pérez

Càrrec:

Diputada Provincial Portaveu

Municipi:

Sant Joan d'Alacant

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Vox

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut/Declaració de béns i activitats

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

 • Llicenciada en Dret – Universidad Complutense de Madrid
 • Curs de Pràctica Jurídica – Universidad Complutense de Madrid
 • Curs de Criminologia – Universidad Domingo de Soto Segovia

Idiomes

 • Anglès

 • Centre d’Assessors Tributaris i Treballs Empresarials S.A. (1995)
 • Select Recursos Humans E.T.T. (1999)
 • Mafrig S.A. (2000)
 • Tempotel ETT (2000)
 • Ad-Hoc Young & Rubicam S.L. (2000-2001)
 • Unida de Servicios Integrales de Turismo (2001)
 • Kleid & Clothes S.L. (2002-2003)
 • Autònom (2009-2015)
 • Interplay 2015 S.L. (2015-2016)
 • Autònom (2016-2017)
 • Ajuntament de Sant Joan d’Alacant (2019-)

Altres-Experiència Professional

 • Cibergesión Madrid
 • Bufete Ayala Madrid
 • Seguros Òrbita Bilbao-Madrid

Regidora de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 74.705,68 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
23 al 26 de gener de 2024 Madrid Fitur 2024 Allotjament i desplaçaments 777,80€ 777,80€

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: