Juan José Castelló Molina

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Juan José Castelló Molina
Juan-Jose-Castello

Càrrec:

Diputat d'Esports Sr. Juan José Castelló Molina (Delegació Il·lm. Sr. President de la Diputació d'Alacant de les atribucions en matèria d'Esports al Diputat Provincial publicada al BOP Núm. 242 de data 21 de desembre de 2017)

Municipi:

Agost

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 5.266,31€
Valor total de otros bienes 41.564,60€
TOTAL 46.830,91€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 5.000,00€
 
III. Actividades
Concejal Ayuntamiento de Agost
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  66.616,20€

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: