Sebastián Cañadas Gallardo

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Sebastián Cañadas Gallardo
Sebastian-Cañadas

Càrrec:

Foment i Desenvolupament Local, Sectors Productius i Ocupació.

Municipi:

Mutxamel

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 85.993,60€
Valor total de otros bienes 34.976,81 €
TOTAL 120.970,41€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 9.270,00€
 
III. Actividades
Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel Con dedicación parcial
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  66.616,20€

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: