Jaime Lloret Lloret

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Jaime Lloret Lloret
Jaime-LLoret

Càrrec:

Emergències, Arquitectura i Serv, grals., Patrimoni, Parc Mòbil

Municipi:

Villajoyosa

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 383.804,00€
Valor total de otros bienes 145.189,00€
TOTAL 528.993,00€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 40.000,00 €
 
III. Actividades
Concejal Ayuntamiento de La Vila Sin dedicación exclusiva ni parcial
Delegado empresa «Pfizer»
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  66.616,20€

 

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: