Transparència, BOP i Impremta

Estás en: Inicio | areas | Àrees | BOP i Impremta | Transparència, BOP i Impremta

Estem en:

Palacio Provincial/ Oficina Técnica

Transparencia:
Palacio Provincial
Avda. Estación, 6
03005 Alicante
transparencia@diputacionalicante.es
BOP e Imprenta:
Oficina Técnica
Avda. de Orihuela, 128
03006 Alicante
bopalicante@diputacionalicante.es

965988900

Diputada/Diputat responsable:

Cristina García Garri

El Departament de Transparència, BOP i Impremta presta, entre altres, els següents serveis; Publicació d'informació i continguts d'obligatòria divulgació a través del Portal de Transparència de la Diputació i/o suports telemàtics que es determinen, segons el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Edició i gestió del Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP). Impremta provincial que cobreix les necessitats dels departaments i organismes de Diputació en matèria de papereria institucional, publicacions oficials, treballs d'arts gràfiques i reproducció de documents.

La Diputació d’Alacant, a través del departament de Transparència, dona compliment al que s’estableix en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, convertint-se en un eix fonamental de l’acció política i posant a la disposició del ciutadà, de manera gratuïta, la informació pública el coneixement de la qual es considera rellevant per a garantir la transparència d’aquesta institució que es materialitza en la gestió i manteniment del Portal de Transparència “Diputació Oberta-*Diputació *Oberta”: https://abierta.diputacionalicante.es/ (castellà) i https://abierta.diputacionalicante.es/?lang=ca (valencià).

Així mateix, la pàgina web i seu electrònica de la Diputació conté enllaços a les respectives pàgines web o seus electròniques dels ens dependents d’aquesta.

En el Catàleg de tràmits de la Seu Electrònica de la Diputació d’Alacant s’informa l’usuari sobre el tràmit per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública, indicant a més el procés per a la seua sol·licitud.

El Butlletí Oficial de la Província és el periòdic oficial en el qual es publiquen les disposicions de caràcter general i les ordenances, així com els actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i altres resolucions del conjunt de les administracions que operen en l’àmbit territorial de la província d’Alacant. A través de la Seu Electrònica de la Diputació s’accedeix a diferents tràmits administratius i a les diferents instàncies necessàries per a la publicació d’edictes, a l’ordenança reguladora i la fiscal reguladora del servei, així com guies d’utilització.

Et pot interessar: