Mª. Lourdes Llopis Soto

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Mª. Lourdes Llopis Soto

Càrrec:

Recursos Humans

Municipi:

El Campello

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut/Declaració de béns i activitats

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Educació Bàsica (EGB) en el Col·legi Nuestra Señora Vedruna (Palamós-Girona)
  • Batxillerat Unificat Polivalent en el Col·legi Nuestra Señora Vedruna (Palamós-Girona)
  • Curs d’Orientació Universitària (COU) en el INB Miguel Hernández de Alicante
  • Diplomada Graduat Social – Universitat d’Alacant

Idiomes

  • Curs Superior de Francès – Institut Francés de Barcelona

  • 1988 durant 6 mesos en l’Oficina de Correus i Telègrafs del Campello exercint el càrrec oficial de classificació i repartiment
  • setembre de 1990 Auxiliar Administratiu en Empresa Hnos. Manchenca S.L. exercint la tasca de comptable i comercial
  • 2003 vaig formar part d’una candidatura política amb la qual vaig compaginar el treball en empresa amb la de càrrec polític
  • maig 2007 fins avui, exerceixo càrrec polític

Regidora de l’Ajuntament del Campello

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 69.817,16 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, durant el primer trimestre de l’any 2024.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, durant el primer trimestre de l’any 2024.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: