Francisco Rubio Delgado

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Francisco Rubio Delgado

Càrrec:

Diputat Provincial

Municipi:

Elx

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Màster en Governança, Comunicació Estratègica i Màrqueting Polític

  • Director Comercial en el sector de la Indústria de l’Automòbil
  • Cap de Gabinet Subdelegació del Govern d’Alacant
  • Diputat Autonòmic X Legislatura (2019-2023)

Regidor de l’Ajuntament d’Elx

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 74.705,68 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

Agenda oficial

Et pot interessar: