Francisco Manuel Sáez Sironi

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Francisco Manuel Sáez Sironi
Francisco-Saez

Càrrec:

Aigua. Cicle Hídric

Municipi:

Orihuela

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 164.514,73€
Valor total de otros bienes 240.983,78€
TOTAL 405.498,51€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 55.683,17€
 
III. Actividades
Concejal del Ayuntamiento de Orihuela
Consejero de Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  66.616,20€

 

Agenda oficial

Et pot interessar: