Pascual Díaz Amat

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Pascual Díaz Amat
Pascual-Diaz

Càrrec:

Diputat d'Esports fins a renúncia a la seva condició de Diputat de Sr. Pascual Díaz Amat (Sessió Plenària del dia 22 de novembre de 2017)

Municipi:

Petrer

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 93.616,99€
Valor total de otros bienes 39.265,13 €
TOTAL 132.882,12 €
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 0,00€
 
III. Actividades
Concejal del Ayuntamiento de Petrer Sin dedicación exclusiva ni parcial
 
 
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  Ver en Corporación Provincial – cargos electos el régimen retributivo durante el mandato representativo

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: