Miguel Zaragoza Fernández

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Miguel Zaragoza Fernández
Miguel-Zaragoza

Càrrec:

Diputat de Benestar de les persones. Benestar social, Llar Provincial i Centre Doctor Esquerdo fins a renúncia a la seva condició de Diputat del Sr. Miguel Zaragoza Fernández (Sessió Plenària del dia 6 de juny de 2018)

Municipi:

Santa Pola

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 91.086,45€
Valor total de otros bienes 13.000,00€
TOTAL 104.086,45
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 103.857,23€
 
III. Actividades
Concejal del Ayuntamiento de Santa Pola Sin dedicación exclusiva ni parcial
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :   Ver en Corporación Provincial – cargos electos el régimen retributivo durante el mandato representativo

 

 

 

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: