Carmen Verdú García

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Carmen Verdú García
mª-Carmen-Verdu-Garcia-e1563183573577

Càrrec:

Diputada de Benestar de les Persones. Benestar Social, Llar Provincial i Centre Doctor Esquerdo.

Municipi:

Guardamar del Segura

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 197.702,69€
Valor total de otros bienes 11.120,00€
TOTAL 208.822,69€
 
II. Pasivo
Créditos, prestamos, deudas 162.500,00
 
III. Actividades
Concejala del Ayuntamiento de Guardamar Sin dedicación exclusiva ni parcial
 
 
Règimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alciante Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :    66.616,20€

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: