Mercedes Alonso García

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Mercedes Alonso García
Mercedes-Alonso

Càrrec:

Família i Ciutadania. Ciutadans Europeus, Dona, Igualtat, Voluntariat, Cooperació i Institut de la Família Pedro Herrero.

Municipi:

Elche

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 101.674,28€
Valor total de otros bienes 370.600,00€
TOTAL 472.274,28€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 0,00€
 
III. Actividades
Concejala del Ayuntamiento de Elche Sin dedicación exclusiva ni parcial
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  66.616,20€

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: