José Joaquín Hernández Sáez

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | José Joaquín Hernández Sáez
Joaquin-Hernandez

Càrrec:

Grupo Socialista

Municipi:

Dolores

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 585.899,00€
Valor total de otros bienes  3.000,00€
TOTAL 588.899,00
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 234.000,00€
 
III. Actividades
Alcalde del Ayuntamiento de Dolores Sin dedicación exclusiva ni parcial
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Parcial
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  49.962,08€

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: