Carolina Gracia Gómez

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Carolina Gracia Gómez
Carolina-Gracia

Càrrec:

Grup Socialista. Portaveu Adjunt.

Municipi:

Orihuela

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 0,00€
Valor total de otros bienes 20.400,00€
TOTAL 20.400,00€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 26.011,74€
 
III. Actividades
Concejala del Ayuntamiento de Orihuela Con dedicación exclusiva
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  65.242,66€

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: