María Ángeles Jiménez Belmar

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | María Ángeles Jiménez Belmar
Maria-Jimenez

Càrrec:

Grupo Socialista

Municipi:

El Campello

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 37.043,86€
Valor total de otros bienes   2.400,00€
TOTAL 39.443,86€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 0,00€
 
III. Actividades
Concejala del Ayuntamiento de El Campello Sin dedicación exclusiva ni parcial
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Parcial
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  49.962,08€

 

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: