Bernabé Cano García

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Bernabé Cano García
Bernabe-Cano

Càrrec:

Plans de millores a Municipis

Municipi:

La Nucía

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 629.028,97€
Valor total de otros bienes  55.751,45€
TOTAL
 
II. Pasiu
Créditos, préstamos, deudas 66.612,46 €
 
III. Actividades
Alcalde del Ayuntamiento de La Nucía Con dedicación exclusiva
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  66.616,20€

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: