Adrián Ballester Espinosa

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Adrián Ballester Espinosa
Adrian-Ballester

Càrrec:

Vicepresident 5è. Portaveu Adj.PP. Bon Govern. Modernització, Transparència, Butlletí Oficial i Impremta, Gestió Documental, Registre i Informació i Programes Europeus

Municipi:

Redován

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 24.213,00 €
Valor total de otros bienes 39.238,00 €
TOTAL 63.451,00€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 164.475,00€
 
III. Actividades
Primer Teniente de Alcalde. Ayto de Redován Sin dedicación exclusiva o parcial
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva (*)
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  71.280,72€

(*) Régimen de dedicación parcial desde el día 11 de septiembre de 2018 hasta el 15 de mayo de 2019, ambos inclusive

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: