Francisco Javier Sendra Mengual

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Francisco Javier Sendra Mengual
Javier-Sendra

Càrrec:

Vicepresident 6è de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i Diputat de Medi Ambient, Energia, Residus Sòlids Urbans, Agricultura i Medi Rural

Municipi:

Planes

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 118,73€
Valor total de otros bienes 31.000,00€
TOTAL 31.118,73€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 37.000,00€
 
III. Actividades
Alcalde del Ayuntamiento de Planes Sin dedicación exclusiva ni parcial
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :   71.280,72€

 

 

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: