Carlos Castillo Marquez

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Carlos Castillo Marquez
Carlos-Castillo

Càrrec:

Vicepresident 4t. Presidència, Economia, RRII i Coord. Govern. Portaveu

Municipi:

Alicante

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 77.413,11€
Valor total de otros bienes 226.000,00€
TOTAL 303.413,11€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 23.254,95€
 
III. Actividades
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  71.280,72€

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: