©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-DENIA-Oscar-Mengual-Gomis
Càrrec: Diputat provincial
Municipi: Dénia
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
Email: oscar.mengual@diputacionalicante.es
 • Llicenciat en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de València (Espanya), 1994- 1999.
 • Curs de Postgrau “Dret d’Autor i Drets Connexos”, organitzat per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (O.M.P.I.) i pel Departament de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Buenos Aires, (l’Argentina)
 • Estudis de Doctorat en el Departament de Dret Civil de la Universitat de València:
  • a) Suficiència investigadora reconeguda amb la defensa del treball de recerca, el tema del qual va ser: “El director realitzador de l’obra audiovisual i el director de l’escena teatral”
  • b) Diploma d’Estudis Avançats (D.E.A.) en Dret Civil

Idiomes:

 • Espanyol: Llengua materna
 • Valencià: Llengua materna. Grau Mitjà de Coneixements de Valencià, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Anglés: Nivell alt, Certificat Superior d’Anglés, concedit per l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alacant.
 • Advocat en exercici des de l’any 2.001.
 • Docent en diversos cursos i ponències relatives a Propietat Intel·lectual i Cultura, com per exemple:
  • Curs “Drets d’Autor i Protecció de Dades”, organitzat per l’Institut Valencià d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, al maig de 2006.
  • Conferència “La Còpia Privada Digital” impartida en l’Il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant, el 31 de gener de 2008.
  • Conferencia “Propietat Intel·lectual” a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant, el 9 de maig de 2008.
  • Curs “Drets de Propietat Intel·lectual vs.  Dret d’accés a la Cultura i a la Informació. Versió 3.0”, organitzat per la U.N.E.D. Centre Associat de Dénia, en col·laboració amb el “Grup de Recerca sobre Propietat Intel·lectual i Industrial de la Universitat de València”, l’Associació d’Usuaris de la Comunicació i la Societat General d’Autors i Editors d’Espanya (SGAE)

Publicacions:

– El Contrato de Edición: Una pincelada de historia, article publicat en la revista jurídica Nueva Advocacía, editada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València el mes de gener de 2002

– El derecho de remuneración compensatoria por copia privada y los CDR-Data, article publicat en el Butlletí de març de 2004, de l’Institut Interamericà de Dret d’Autor (IIDA)

– La Copia Privada Digital en España, article publicat en el Butlletí d’abril de 2008, de l’Institut Interamericà de Dret d’Autor (IIDA)

 • Regidor de Festes + Normalització Lingüística. Ajuntament Dénia
 • Comissió Informativa d’Hisenda, Capital Humà i Règim Interior
 • Comissió Informativa d’Infraestructures, Carreteres, Cicle Hídric i Assistència a Municipis
 • Vocal del Consell Rector del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu      
Béns immobles (Valors cadastrals) 36.168,99 €    
Valor total d’altres béns 15.000,00 €    
TOTAL 51.168,99 €    
       
II.Passiu      
Crèdits, préstecs, deutes 145.000,00 €    
TOTAL 145.000,00 €    
       
III.Activitats      
Regidor de l’Ajuntament de Dénia, amb percepció de dietes      
       
       
       
       
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial    
Retribucions (sou brut anual) 51.336,04 €    
(*) Règim de dedicació “sense dedicació” de l’1 d’octubre de 2019 fins al 6 de novembre de 2019. Règim de dedicació “Parcial” des del 7 de novembre de 2019 (Acord de Ple en sessió ordinària de 4 de desembre de 2019)

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Obsequis 2019

 

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Viatges 2020

NOMBRE CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
Oscar Mengual Gomis Diputat Provincial 21 a el 23 de gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i despalazamientos 200€ 446,29€ 646,29€
                 

Viatges 2019

NOMBRE CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                 
                 

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest