Miguel Antonio Millana Sansaturio

Estás en: Inicio | corporacion | Miguel Antonio Millana Sansaturio
©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ALICANTE-Miguel-Millana-Sansaturio

Càrrec:

Diputat Provincial

Municipi:

Alicante

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 112.136,00 €
Valor total d’altres béns 33.431,00 €
TOTAL 145.567,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 152.242,83 €
TOTAL 152.242,83 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Alacant, amb percepció de dietes. President Executiu de FEVES FESAL PV. Professional Autònom; Consultor d’Empreses; Docent
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Sense dedicació. Retribucions: 350,00 € per assistències a Ple i 250,00 € per assistències a sessions de la Junta de Govern i Comissions Informatives. Consultar Portal per a veure detall de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.
Retribucions (sou brut 2023) 0, 00€

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: