Irene Navarro Díaz

Estás en: Inicio | corporacion | Irene Navarro Díaz
©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ELDA-Irene-Navarro-Díaz

Càrrec:

Irene Navarro Díaz

Municipi:

Diputada provincial

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A LA PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 38.983,55 €
Valor total d’altres béns 23.478,74 €
TOTAL 62.462,29 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 84.659,01 €
TOTAL 84.659,01 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament de Petrer a dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut 2023): 52.362,80 €
Data efectiva: 2 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

[/su_spoiler]

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTI OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: