©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ELDA-Irene-Navarro-Díaz
Càrrec: Irene Navarro Díaz
Municipi: Diputada provincial
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
  • Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat d’Alacant
  • Programa superior de lideratge públic, Fundesem any 2017
  • Estudis de música
  • 7 anys en el sector privat exercint professió d´òptica optometrista (2004-2011)
  • Regidora de l’Ajuntament de Petrer des de maig 2011
  • Alcaldessa de Petrer des de juliol 2017
  • Alcaldessa de Petrer
  • Presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Vinalopó
  • Membre de la Comissió de Cultura, Transparència i Esports
  • Consellera del Consell Rector de l’Organisme Autònom Institut de la Família Doctor Pedro Herrero
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A LA PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 38.983,55 €
Valor total d’altres béns 23.478,74 €
TOTAL 62.462,29 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 84.659,01 €
TOTAL 84.659,01 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament de Petrer a dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut 2022): 52.362,80 €
Data efectiva: 2 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

[/su_spoiler]

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTI OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest