©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-VILLAJOYOSA-M.Teresa-García-Madrid
Càrrec: Diputada provincial
Municipi: L’Alfàs del Pi
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
 • Diplomada en Magisteri
 • Professora a l´Escola Taller Ajuntament de Alfàs del Pi anys 96-98
 • Professora al col·legi britànic. Serra Bernia Schoo anys 95-2006
 • Regidora a l´Ajuntament Alfàs del Pi:
  • Regidories de Cultura, Educació i Medi Ambient anys 2007-2011
  • Regidories de Contractació i Hisenda anys 2011-2015
  • Regidories d’Hisenda, Contractació i Cultura anys 2015-2019
 • Regidora de Presidència de l’Ajuntament de Alfàs del Pí
 • Vocal del Consell Rector del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 13.777,08 €
Valor total d’altres béns 13.609,04 €
TOTAL 27.386,12 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 76.775,27 €
TOTAL 76.775,27 €
III.Activitats
Regidora de l’Ajuntament de L´Alfàs del Pi, amb dedicació parcial
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva
Retribucions (sou brut 2022): 52.362,80 €
 
Data efectiva: 2 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
 María Teresa García Madrid Diputada provincial 18 al 20 de gener de 2022 Madrid FITUR 2022 Dietes, allotjament i desplaçaments  250,00€ 387,45€ 637,45€

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest