María Teresa García Madrid

Estás en: Inicio | corporacion | María Teresa García Madrid
©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-VILLAJOYOSA-M.Teresa-García-Madrid

Càrrec:

Diputada provincial

Municipi:

L’Alfàs del Pi

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A LA PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSI/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 13.777,08 €
Valor total d´altres béns 13.609,04 €
TOTAL 27.386,12 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 76.775,27 €
TOTAL 76.775,27 €
III.Activitats
Regidor de l’Ayutamiento de L´Alfàs del Pí, amb dedicació parcial
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut 2023): 52.362,80 €
Data efectiva: 2 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
María Teresa García Madrid Diputada provincial 18 al 20 de gener de 2022 Madrid FITUR 2022 Diets, allotjament i desplaçaments 250,00€ 387,45€ 637,45€

Viajtges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei a petició

Agenda oficial

Et pot interessar: