©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ALICANTE-Eva-M.-Delgado-Cabezuelo
Càrrec: Diputada provincial
Municipi: Sant Joan d’Alacant
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
  • 1997 – Tècnica especialista en Administració
  •  2001. Elsamex, S.A. (excedència)
  • Oficial 1a Administració
  • Àrea de Contractació
  • Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres
  • Àrees de Facturació, Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals
  • Regidora d’Urbanisme de l´Ajuntament de Sant Joan d´Alacant
  • Vicepresidenta de la Comissió de Benestar Social
  • Consellera del Consell Rector de l’Organisme Autònom Institut de la Família Doctor Pedro Herrero
  • Vocal del Patronat de la Fundació de la C.V. “Institut d’Ecologia Litoral”
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu      
Béns immobles (Valors cadastrals) 51.866,11 €    
Valor total d’altres béns 8.365,48 €    
TOTAL 60.231,60 €    
       
II.Passiu      
Crèdits, préstecs, deutes 29.969,60 €    
TOTAL 29.969,60 €    
       
III.Activitats      
Regidora de l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant      
       
       
       
       
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial    
Retribucions (sou brut 2023): 52.362,80 €    
       
Data efectiva: 2 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial