Càrrec: Administración General, Proyectos Europeos y Hacienda
Municipi: Almoradí
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Popular
 • Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, Rama Empresa per la Universitat de Múrcia
 • Màster en Economia Bancària per la Universitat d’Alacant
 • Banc Santander (Central Hispano) a Orihuela i en l’Assessoria Afico a Orihuela (1992-1993) Aquagest Llevant, ara Hidraqua, exercint diversos llocs, des de l’any 1994:
  • Cap d’Administració de l’oficina de San Javier i Alcantarilla
  • Cap d’Administració de l’oficina d’Orihuela
   Directora financera de l’empresa mixta Agamed a Torrevieja
  • Directora financera de la zona Orihuela- Vega Baixa
  • Directora Financera de l’empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx fins a 2007
 • En 2015 es reincorpora a l’empresa Hidraqua on exerceix el lloc de Directora financera de la província d’Alacant, fins a 2017
 • En l’actualitat manté l’excedència professional per càrrec públic d’aquest lloc laboral
 • Legislatura 2007-2011 Regidor d’Hisenda, Personal i Festes, Noves Tecnologies i Turisme a l’Ajuntament d’Almoradí
 • Legislatura 2011-2015 1r Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Personal, Noves Tecnologies i Turisme a l’Ajuntament d’Almoradí
 • Presidenta del Partit Popular d’Almoradí i Sotssecretària de Política Local del Partit Popular Provincial d’Alacant
 • Des de 2017 fins a l’actualitat Alcaldessa d’Almoradí
 • Vicepresidenta del SUMA
DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES PREVIOS A LA TOMA DE POSESIÓN MODIFICACIONES DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES CESE/FINAL DEL MANDATO
I. Activo
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 279.938,02 €
Valor total de otros bienes 46.998,27 €
TOTAL 326.938,29 €
II.Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 57.137,94 €
TOTAL 57.137,94 €
III.Actividades
Alcaldesa del Ayuntamiento de Almoradí, con dedicación exclusiva
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante: Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto 2022): 69.817,16 €
Fecha efectiva: 1 de agosto de 2019

Obsequios 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda  13 d’abril de 2022 LLibre Premi Enric Valor de Novel.la Departament de Cultura Diputació d’Alacant Despatx

Obsequios 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 17 de desembre de 2021 Calendaris APSA Despatx
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 17 de desembre de 2021 Calendaris Promoció i Desenvolupament Local Despatx
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 20 de desembre de 2021 Una caixa d’embotits casolans Diputat provincial Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 22 de desembre de 2021 Ampolla de vi Alcaldessa de l’Alguenya Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 22 de desembre de 2021 Assortit de torró Ajuntament de Xixona Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 22 de desembre de 2021 Assortiment nadalenc Ajuntament de Dolores Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 22 de desembre de 2021 Ampolla de vi Diputat de Contratació Personal

Obsequios 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 23 de enero de 2020 LLibre Premi Enric Valor de Novel·la «El mes dels ánimes» Diputada de Cultura y Transparencia Despacho
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 14 de diciembre de 2020 Ampolla de vi Vectalia Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 14 de desembre de 2020 Una caixa de dolços nadalencs Diputat de Projectes Europeus, Agenda Digital i Innovació Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 15 de desembre de 2020 Una caixa de raïm Alcalde de Novelda Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 17 de desembre de 2020 Ampolla de vi Alcaldessa de l’Alguenya Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 21 de desembre de 2020 Assortiment nadalenc Ajuntament de Dolores Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 21 de desembre de 2020 Caixa d’embotits casolans Diputat d’Esports Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 21 de desembre de 2020 Calendaris APSA Despatx
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 22 de desembre de 2020 Una caixa d’ampolles de vi Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 22 de desembre de 2020 Assortiment nadalenc Vicepresidenta 2a i Diputada Ana Serna Personal

Obsequios 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTNACIÓ DE L’OBSEQUI
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 16/12/2019 Caixa d’embotits de La Nucia Diputat d’Esports Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 20/12/2019 Una ampolla de vi Diputada de Benestar Social Personal

Viajes 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                 

Viajes 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 3 a 5 de novembre de 2021 Burgos II Assemblea Agenda 2030 FEMP Dietes 300,00€ 300,00€
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 2 de desembre de 2021 Madrid Assistència al Ple del Congrés dels Diputats Dietes 100,00€ 100,00€

Viajes 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 22 al 23 de gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i desplaçaments 100,00€ 76,00€ 176,00€

Viajes 2019

NOMBRE CARGO FECHA DESPLAZAMIENTO DESTINO OBJETO OBSERVACIONES DIETAS GASTOS IMPORTE TOTAL

Características del servicio: No presta servicio diario / Servicio bajo petición

Agenda oficial

Pin It on Pinterest