María Gómez García

Estás en: Inicio | corporacion | María Gómez García
©DIPUTACION-ALICANTE-PP-ORIHUELA-María-Gómez-García

Càrrec:

Administració General, Projectes Europeus i Hisenda

Municipi:

Almoradí

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES PREVIOS A LA TOMA DE POSESIÓN MODIFICACIONES DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES CESE/FINAL DEL MANDATO
I. Activo
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 279.938,02 €
Valor total de otros bienes 46.998,27 €
TOTAL 326.938,29 €
II.Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 57.137,94 €
TOTAL 57.137,94 €
III.Actividades
Alcaldesa del Ayuntamiento de Almoradí, con dedicación exclusiva
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante: Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto 2023): 69.817,16 €
Fecha efectiva: 1 de agosto de 2019

Obsequios 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda  13 d’abril de 2022 LLibre Premi Enric Valor de Novel.la Departament de Cultura Diputació d’Alacant Despatx
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 15 de desembre de 2022 Calendaris APSA Despatx
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 19 de desembre de 2022 Calendaris Promoció i Desenvolupament Local Despatx
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 19 de desembre de 2022 Ampolla de vi Diputada provincial Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 20 de desembre de 2022 Caixa d’embotits casolans Diputat provincial Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 21 de desembre de 2022 Ampolles de vi Diputat provincial Personal

Obsequios 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 17 de desembre de 2021 Calendaris APSA Despatx
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 17 de desembre de 2021 Calendaris Promoció i Desenvolupament Local Despatx
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 20 de desembre de 2021 Una caixa d’embotits casolans Diputat provincial Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 22 de desembre de 2021 Ampolla de vi Alcaldessa de l’Alguenya Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 22 de desembre de 2021 Assortit de torró Ajuntament de Xixona Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 22 de desembre de 2021 Assortiment nadalenc Ajuntament de Dolores Personal
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 22 de desembre de 2021 Ampolla de vi Diputat de Contratació Personal

Obsequios 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 23 de enero de 2020 LLibre Premi Enric Valor de Novel·la «El mes dels ánimes» Diputada de Cultura y Transparencia Despacho
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 14 de diciembre de 2020 Ampolla de vi Vectalia Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 14 de desembre de 2020 Una caixa de dolços nadalencs Diputat de Projectes Europeus, Agenda Digital i Innovació Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 15 de desembre de 2020 Una caixa de raïm Alcalde de Novelda Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 17 de desembre de 2020 Ampolla de vi Alcaldessa de l’Alguenya Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 21 de desembre de 2020 Assortiment nadalenc Ajuntament de Dolores Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 21 de desembre de 2020 Caixa d’embotits casolans Diputat d’Esports Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 21 de desembre de 2020 Calendaris APSA Despatx
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 22 de desembre de 2020 Una caixa d’ampolles de vi Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 22 de desembre de 2020 Assortiment nadalenc Vicepresidenta 2a i Diputada Ana Serna Personal

Obsequios 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTNACIÓ DE L’OBSEQUI
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 16/12/2019 Caixa d’embotits de La Nucia Diputat d’Esports Personal
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 20/12/2019 Una ampolla de vi Diputada de Benestar Social Personal

Viajes 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 20 d’octubre de 2022  Madrid Reunió amb el Sotssecretari del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic Inclou desplaçaments i manutenció  100,00€  198,00€ 298,00€
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 27 i 28 de novembre de 2022 Madrid Signatura notarial per a adquisició d’una acció de Tragsa per part de la Diputació Inclou hotel, desplaçaments i manutenció 100,00€ 381,35€ 481,35€

Viajes 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 3 a 5 de novembre de 2021 Burgos II Assemblea Agenda 2030 FEMP Dietes 300,00€ 300,00€
María Gómez García Diputada d’Adm. General, Projectes Europeus i Hisenda 2 de desembre de 2021 Madrid Assistència al Ple del Congrés dels Diputats Dietes 100,00€ 100,00€

Viajes 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
María Gómez García Diputada D’adm. Gral.i Hisenda 22 al 23 de gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i desplaçaments 100,00€ 76,00€ 176,00€

Viajes 2019

NOMBRE CARGO FECHA DESPLAZAMIENTO DESTINO OBJETO OBSERVACIONES DIETAS GASTOS IMPORTE TOTAL

Características del servicio: No presta servicio diario / Servicio bajo petición

Agenda oficial

Et pot interessar: