Javier Gutiérrez Martín

Estás en: Inicio | corporacion | Javier Gutiérrez Martín
©DIPUTACION-ALICANTE-CD´S-ALICANTE-Javier-Gutiérrez-Martín

Càrrec:

Diputat

Municipi:

Jijona

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 290.907,66 €
Valor total d’altres béns 228.887,45 €
TOTAL 519.795,11 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 40.100,92 €
TOTAL 40.100,92 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Xixona, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sense dedicació. Retribucions: 350,00 € per assistències a Ple i 250,00 € per assistències a sessions de la Junta de Govern i Comissions Informatives. Consultar Portal per a veure detall de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.
Retribucions (sou brut 2023) 0,00 €
 
Data efectiva: 20 de març de 2023

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
Javier Gutiérrez Martín Diputat Provincial 03/09/2019 Caixa de raïm (Uvasdoce) i Caixa amb tres ampolles destil·leria Tennis Ajuntament Monforte del Cid Despatx

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTA
Javier Gutiérrez Martín Diputat d’Infraestructures i Assistència a Municipis  19 y 20 de gener de 2022 Madrid FITUR 2022 Dietes, allotjament i desplaçaments  150,00€ 237,75€  387,75€
Javier Gutiérrez Martín Diputat d’Infraestructures i Assistència a Municipis 9 y 10 de juny de 2022 Segovia Reunions de treball Diputació de Segòvia i Ajuntament Dietes, allotjament i desplaçaments 200,00€ 618,83€ 818,63€

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Javier Gutiérrez Martín Diputat Provincial 20 de maig de 2021 Madrid FITUR 2021 Dietes i desplaçaments 100,00€ 66,30€ 166,30€

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Javier Gutiérrez Martín Diputat Provincial 21 al 23 de gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i desplaçaments 150€ 445,24€ 595,24€

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: