©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ELCHE-Manuel-Penalva-Alarcón-
Càrrec: Diputat Provincial
Municipi: Crevillent
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
  • Llicenciat en Dret
  • Advocat. Inici en l’exercici 25/01/1995
  • Regidor d’Urbanisme, Indústria, Comerç i Mercats, Cementiri, Responsabilitat Patrimonial i Assessoria Jurídica de l´Ajuntament de Crevillent
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 48.401,35 €
Valor total d’altres béns 81.100,92 €
TOTAL 129.502,27 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 48.157,00 €
TOTAL 48.157,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Crevillent, amb percepció d’assistències. Advocat.
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut 2022): 52.362,80 €
Data efectiva: 2 de agosto de 2019

Obsequis 2022

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÁRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

​​​NOM ​CÀRREC ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
                 

Viatges 2021

​​​NOM ​CÀRREC ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​

Viatges 2020

​​​NOM ​CÀRREC ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​

Viatges 2019

​​​NOM ​CÀRREC ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest