©DIPUTACION-ALICANTE-COMPROMÍS-DENIA-Gerard-Fullana-Martínez
Càrrec: Diputat provincial. Portaveu Grup Compromís
Municipi: Xaló
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Compromís
 • Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Doctorant en Comunicació en el departament de Teoria de llenguatges en la
 • UV Professor de llengua i literatura valenciana (concurs d’oposició 2010)
 • Transportista (fins a 1999)
 • Redactor Teledeporte. Conveni UAB (2002)
 • Redactor i locutor Cadena Ser (2003)
 • Treballador Dunnes Store (fins a 2008, Irlanda)
 • Responsable de comunicació i promoció de projectes culturals i educatius d´ Escola Valenciana (fins a 2012)
 • Redactor de la revista TEA3 (fins a 2015)
 • Professor de Valencià (fins a juny de 2015)
 • Regidor de l´Ajuntament de Xaló (Legislatura 2011 – 2015)
 • Regidor i tinent d’alcalde a l´Ajuntament de Xaló (Actualment)
 • Portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant (Actualment)
 • Membre del Consell Rector del SUMA
 • Vocal de la Junta Rectora de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert
 • Vocal del Consell Rector del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca
 • Conseller del Consell Rector de l’Organisme Autònom Institut de la Família Doctor Pedro Herrero
 • Vocal del Patronat de la Fundació de la C.V. “Institut d’Ecologia Litoral”
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A LA PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 121.000,00 €
Valor total d’altres béns 25.000,00 €
TOTAL 146.000,00 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 126.000,00 €
TOTAL 126.000,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Xaló
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Sense dedicació (*). Consultar Portal per a veure règim d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats
Retribucions (sou brut 2022): 0,00 €
Data efectiva: 19 de juliol de 2019
(*) Renúncia amb efectes 1 de setembre de 2021, al règim de dedicació exclusiva en l’acompliment del seu càrrec (Acord plenari sessió ordinària de 8 de setembre de 2021)

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI
Gerard Fullana Martínez Diputat provincial 23 de desembre de 2021 Mostra torrons de Xixona  Ajuntament Xixona Personal

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI
Gerard Fullana Martínez Diputat Provincial. Portaveu Grup Compromís 03/12/2020 Ampolla de vi. Cellers Casa Sicilia (Novelda) Vectalia Personal

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTI OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTI OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTI OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTI OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest