©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ELDA-José-A.-Amat-Melgarejo
Càrrec: Diputat Provincial
Municipi: Elda
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
Email: jose.amat@diputacionalicante.es
  • Llicenciat en Història
  • Administratiu mútua accidents 14.06.2004-06.06.2015 (En excedència)
  • 1r tinent d’alcalde de l´Ajuntament d’Elda
  • Membre de la Junta Rectora de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert
  • Patrono electiu de la Fundació C.V. MARQ
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu      
Béns immobles (Valors cadastrals) 16.585,00 €    
Valor total d’altres béns 21.773,78 €    
TOTAL 38.359,78 €    
       
II.Passiu      
Crèdits, préstecs, deutes 71.030,19 €    
TOTAL 71.030,19 €    
       
III.Activitats      
Regidor de l’Ajuntament d’Elda, percebent dietes      
       
       
       
       
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva    
Retribucions (sou brut 2021) 69.817,16 €    
       
Data efectiva: 19 de juliol de 2019

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Obsequis 2019

 

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest