©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-VILLENA-Fulgencio-José-Cerdán-Barcelo
Càrrec: Diputat Provincial
Municipi: Villena
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
 • Llicenciat en Física per la Universitat de València
 • Professor de sistemes electrònics en els cursos (2001-2002), (2002-2003), (2003-2004), (2004-2005) i inici de el curs (2005-2006)
 • Director Gerent de la Fundació Esportiva Municipal de Villena des de Desembre de l’any 2005 fins a maig de l’any 2007
 • Professor de Sistemes Electrònics fins al curs (2008-2009)
 • Professor de Secundària de Matemàtiques en els cursos (2009-2010), (2010-2011)
 • Regidor amb delegacions de l’PSPV-PSOE a Villena en la legislatura (2011-2015), ostentant les delegacions de Benestar Social i Sanitat durant tota la legislatura, Mitjans de Comunicació i Esports
 • Professor de Secundària de Matemàtiques en els cursos (2015-2016), (2016-2017), (2017-2018), (2018-2019)
 • Alcalde de Villena des de maig de 2019
 • Alcalde de Villena
 • Membre de la Junta Rectora de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert
 • Vocal del Consell Administració de VAERSA
 • Vocal de l’Agència de l’energia
 • President del Consorci de Residus CREA
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 35.877,92 €
Valor total d’altres béns 5.830,10 €
TOTAL 41.708,02 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 31.772,15 €
TOTAL 31.772,15 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Villena, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut 2022) 52.362,80 €
 
Data efectiva: 2 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQU
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQU
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

No se puede mostrar el calendario en estos momentos. Inténtelo mas tarde.