©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ALCOY-Antonio-Alfonso-Francés-Pérez
Càrrec: Diputat Provincial. Portavoz Grupo Socialista
Municipi: Alcoy
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
  • Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat d’Alacant.
  • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Gerent d’una Consultora d’empreses des de 2001 a 2008
  • Professional autònom des de 1999 a 2008
  • Professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant, any 2007
  • Membre del Consell Rector del SUMA
  • Membre de la Comissió Contractació
  • Membre de la Comissió Especial de Comptes
  • Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 52.820,14 €
Valor total d’altres béns 17.175,00 €
TOTAL 69.995,14 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 57.000,00 €
TOTAL 57.000,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2022) 74.705,68 €
 
Data efectiva: 1 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

[/su_spoiler]

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest