©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ALCOY-Antonio-Alfonso-Francés-Pérez
Càrrec: Diputat Provincial. Portavoz Grupo Socialista
Municipi: Alcoy
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
Email: antonio.frances@diputacionalicante.es
  • Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat d’Alacant.
  • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Gerent d’una Consultora d’empreses des de 2001 a 2008
  • Professional autònom des de 1999 a 2008
  • Professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant, any 2007
  • Membre del Consell Rector del SUMA
  • Membre de la Comissió Contractació
  • Membre de la Comissió Especial de Comptes
  • Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu      
Béns immobles (Valors cadastrals) 52.820,14 €    
Valor total d’altres béns 17.175,00 €    
TOTAL 69.995,14 €    
       
II.Passiu      
Crèdits, préstecs, deutes 57.000,00 €    
TOTAL 57.000,00 €    
       
III.Activitats      
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi, amb dedicació exclusiva      
       
       
       
       
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva    
Retribucions (sou brut 2021) 74.705,68 €    
       
Data efectiva: 1 d’agost de 2019

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Obsequis 2019

 

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

[/su_spoiler]

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest