©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ALCOY-Antonio-Alfonso-Francés-Pérez
Càrrec: Diputat Provincial. Portavoz Grupo Socialista
Municipi: Alcoy
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
  • Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat d’Alacant.
  • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Gerent d’una Consultora d’empreses des de 2001 a 2008
  • Professional autònom des de 1999 a 2008
  • Professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant, any 2007
  • Membre del Consell Rector del SUMA
  • Membre de la Comissió Contractació
  • Membre de la Comissió Especial de Comptes
  • Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu      
Béns immobles (Valors cadastrals) 52.820,14 €    
Valor total d’altres béns 17.175,00 €    
TOTAL 69.995,14 €    
       
II.Passiu      
Crèdits, préstecs, deutes 57.000,00 €    
TOTAL 57.000,00 €    
       
III.Activitats      
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi, amb dedicació exclusiva      
       
       
       
       
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva    
Retribucions (sou brut 2023) 74.705,68 €    
       
Data efectiva: 1 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

[/su_spoiler]

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial