©DIPUTACION-ALICANTE-PP-ALICANTE-Alejandro-Morant-Climent
Càrrec: Diputat de Carreteres, Vies, Conservació d’Edificis i Instal·lacions i Parc Mòbil
Municipi: Busot
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Popular
 • Batxillerat (accés majors 25 anys)
 • Curs Alta Direcció i Gestió d’Administracions Públiques en FUNDESEM BUSINESS SCHOOL d’Alacant
 • Màrqueting Internacional per la Futus Corporation.co (Castellfels)
 • Especialista en Màrqueting Digital (Fundesem Bussines School)
 • Màster MBA Executive
 • Va iniciar la seua vida professional l’any 1994, en l’empresa familiar dedicada al sector del moble fins al 1997, després continuà desenvolupant diferents treballs en empreses del sector agroalimentari i pesquer fins a l’any 2004, (Bonnysa, Pescados Mira, i Suc. Ramón Perles). Posteriorment va passar al món de la promoció i construcció com a director d’estudis i RH, fins a la seua entrada a l’Ajuntament de Busot com a alcalde l’any 2007
 • Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Busot
 • Vicepresident tercer i diputat de l’Àrea d’Hisenda i Administració General
 • Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Busot
 • Membre de Junta de Govern Diputació Provincial.
 • Membre de la Comissió d’Infraestructures, Carreteres, Cicle Hídric i Assistència a Municipis
 • Membre de la Comissió de Medi Ambient i Estalvi Energètic
 • Membre de la Comissió de Contractació, Innovació, Agenda Digital i Projectes Europeus
 • Membre del Consell Rector SUMA
 • Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 35.560,00 €
Valor total d’altres béns 61.990,00 €
TOTAL 97.550,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 76.000,00 €
TOTAL 76.000,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Busot, amb percepció de dietes. Diputat provincial, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2022) 69.817,16 €
 
Data efectiva: 19 de juliol de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
Alejandro Morant Climent Diputat de Carreteres, Vies, Conservació d’Edificis i Instal·lacions i Parc Mòbil 11 d’abril de 2022 Exemplar llibre del Premi Enric Valor de Novel·la en valencià 2020 Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència  Personal
Alejandro Morant Climent Diputat de Carreteres, Vies, Conservació d’Edificis i Instal·lacions i Parc Mòbil 2 de maig de 2022 Revista-programa de Festes de Moros i Cristians 2022 Alcaldessa-Presidenta l’Ajuntament de Biar Personal

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest