©DIPUTACION-ALICANTE-PP-ORIHUELA-Adrián-Ballester-Espinosa
Càrrec: Diputat de Projectes Europeus, Agenda Digital i Innovació fins a renúncia a la seva condició en Sessió Plenària del dia 8 de setembre de 2021.
Municipi: Redován
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Popular
  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu
  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu
  • Regidor de l’Ajuntament de Redován
  • Membre del Consell Rector del SUMA
  • Conseller nat del Consell d’Administració de la Societat Mercantil Alacant Natura Xarxa Ambiental de la província d’Alacant, S. A.
  • Membre del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació

 

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT (BOP núm. 203 de 25 d’octubre de 2021)
I. Actiu      
Béns immobles (Valors cadastrals) 74.544,30 €   92.613,00 €
Valor total d’altres béns 25.278,00 €   62.506,00 €
TOTAL 99.822,30 €   155.119,00 €
       
II.Passiu      
Crèdits, préstecs, deutes 179.158,00 €   152.392,00 €
TOTAL 179.158,00 €   152.392,00 €
       
III.Activitats      
Regidor de l’Ajuntament de Redován, funcionari interí de la Generalitat Valenciana; Diputat autonòmic; reservista voluntari-oficial Alferes; amb percepció de dietes i quilometratge     Funcionari en pràctiques, Generalitat Valenciana; Reservista voluntari oficial Alferes, Ministeri de Defensa; Cessament com a Diputat Provincial i Regidor de l’Ajuntament de Redovà
       
       
       
       
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva    
Retribucions (sou brut 2021) 74.705,68 €    
       
Data efectiva: 19 de juliol de 2019    
Professor associat de la Universitat d’Alacant Compatibilitat declarada en sessió plenària ordinària de data 4 de novembre de 2020    

 

 

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIUTAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació març 2021 LLIBRE: Félix Berenguer de Marquina. Capità general de Filipines (1787-1793) i Virrei de Nova Espanya (1800-1803) Autor del llibre Arxiu provincial – Diputació d’Alacant
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació març 2021 LLIBRE: Serra de Benejúzar “Espai Natural Municipal” Regidoria Medi Ambient Benejúzar Arxiu provincial – Diputació d’Alacant
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 3 de maig de 2021 Caixa de nespres Ajuntament de La Nucía Despatx
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 21 de maig de 2021 Caixa de nespres Ajuntament de Bolulla Despatx
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 21 de maig de 2021 Exemplar “50 anys de la revista de festes” Ajuntament de Biar Arxiu provincial – Diputació d’Alacant

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIUTAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 23 de novembre  de 2020 Llibre Les diputacions provincials 1820-1823. Diputació Provincial de Jaén Director Dep. Ciència Jurídica Universitat Miguel Hernández Arxiu Provincial – Diputació Alacant
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 30 de novembre de 2020 Ampolla vi VECTALIA Personal
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 15 de desembre de 2020 Caixa de fusta amb 2 kg. de raïm de taula varietat Aledo Alcalde Ajuntament de Novelda Despatx
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 17 de desembre de 2020 Ampolla vi Diputada Personal
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 21 de desembre de 2021 Lot embotits Personal  
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 21 de desembre de 2020 Caixa dolços Nadal Ajuntament Dolores Despatx
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 22 de desembre de 2020 Caixa ampolles de vi – Família Miñano Gómez Diputat Personal
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 22 de desembre de 2020 Llibre “Risc d’inundacions a Espanya: anàlisi i solucions per a la gneració de territoris resilients” (Volum I i Volum II) Diputada Arxiu

Obsequios 2019

 

NOM CÀRREC DATA LLIUTAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI
           
           

Viajes 2020

​​​NOM ​CÀRREC ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
                 
                 

Viajes 2019

​​​NOM ​CÀRREC ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
                 
                 

Característiques del servei: Es presta servei diari de vehicle oficial

Agenda oficial

Pin It on Pinterest