Adrián Ballester Espinosa

Estás en: Inicio | corporacion | Adrián Ballester Espinosa
©DIPUTACION-ALICANTE-PP-ORIHUELA-Adrián-Ballester-Espinosa

Càrrec:

Diputat de Projectes Europeus, Agenda Digital i Innovació fins a renúncia a la seva condició en Sessió Plenària del dia 8 de setembre de 2021.

Municipi:

Redován

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT (BOP núm. 203 de 25 d’octubre de 2021)
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 74.544,30 € 92.613,00 €
Valor total d’altres béns 25.278,00 € 62.506,00 €
TOTAL 99.822,30 € 155.119,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 179.158,00 € 152.392,00 €
TOTAL 179.158,00 € 152.392,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Redován, funcionari interí de la Generalitat Valenciana; Diputat autonòmic; reservista voluntari-oficial Alferes; amb percepció de dietes i quilometratge Funcionari en pràctiques, Generalitat Valenciana; Reservista voluntari oficial Alferes, Ministeri de Defensa; Cessament com a Diputat Provincial i Regidor de l’Ajuntament de Redovà
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2021) 74.705,68 €
 
Data efectiva: 19 de juliol de 2019
Professor associat de la Universitat d’Alacant Compatibilitat declarada en sessió plenària ordinària de data 4 de novembre de 2020

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIUTAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació març 2021 LLIBRE: Félix Berenguer de Marquina. Capità general de Filipines (1787-1793) i Virrei de Nova Espanya (1800-1803) Autor del llibre Arxiu provincial – Diputació d’Alacant
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació març 2021 LLIBRE: Serra de Benejúzar “Espai Natural Municipal” Regidoria Medi Ambient Benejúzar Arxiu provincial – Diputació d’Alacant
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 3 de maig de 2021 Caixa de nespres Ajuntament de La Nucía Despatx
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 21 de maig de 2021 Caixa de nespres Ajuntament de Bolulla Despatx
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 21 de maig de 2021 Exemplar “50 anys de la revista de festes” Ajuntament de Biar Arxiu provincial – Diputació d’Alacant

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIUTAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 23 de novembre  de 2020 Llibre Les diputacions provincials 1820-1823. Diputació Provincial de Jaén Director Dep. Ciència Jurídica Universitat Miguel Hernández Arxiu Provincial – Diputació Alacant
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 30 de novembre de 2020 Ampolla vi VECTALIA Personal
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 15 de desembre de 2020 Caixa de fusta amb 2 kg. de raïm de taula varietat Aledo Alcalde Ajuntament de Novelda Despatx
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 17 de desembre de 2020 Ampolla vi Diputada Personal
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 21 de desembre de 2021 Lot embotits Personal
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 21 de desembre de 2020 Caixa dolços Nadal Ajuntament Dolores Despatx
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 22 de desembre de 2020 Caixa ampolles de vi – Família Miñano Gómez Diputat Personal
D. Adrián Ballester Espinosa Portaveu de Govern de la Diputació d’Alacant i Diputat de Projectes Europeus, Agenda digital i Innovació 22 de desembre de 2020 Llibre “Risc d’inundacions a Espanya: anàlisi i solucions per a la gneració de territoris resilients” (Volum I i Volum II) Diputada Arxiu

Obsequios 2019

NOM CÀRREC DATA LLIUTAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTI DEL OBSEQUI

Viajes 2020

​​​NOM ​CÀRREC ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​

Viajes 2019

​​​NOM ​CÀRREC ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​

Característiques del servei: Es presta servei diari de vehicle oficial

Agenda oficial

Et pot interessar: