Raquel Marín Pastor

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Raquel Marín Pastor

Càrrec:

Diputada Provincial

Municipi:

El Campello

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Grau en Treball Social (Universitat d’Alacant) 2017-2022
  • Pràctiques 1 i 2 universitàries en Residencia de Pensionistas Ferroviarios de Sant Joan (2020)
  • Pràctiques 3 i 4 universitàries en Serveis Socials de l’Ajuntament del Campello (2021)

Idiomes

  • Anglès
  • Valencià

  • Regidora de l’Ajuntament del Campello (2019-2023)
  • Regidora de l’Ajuntament del Campello i Diputada Provincial de la Diputació d’Alacant (2023-)

Regidora de l’Ajuntament del Campello

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut 2023) 52.362,80 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

Agenda oficial

Et pot interessar: